24
kwi

Wzrost płac w Wodach Polskich od wielu lat stawia pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na jednym z najniższych w Polsce poziomie. Uruchamiane “podwyżki” nie nadążają za inflacją. Trwający od 2018 roku spór zbiorowy z pracodawcą do tej pory nie został rozwiązany. Konsekwencją tegoroczną tej sytuacji jest powołanie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ “Solidarność”.W załączonym Komunikacie nr 1 KPS przedstawiono więcej informacji.

Plik do pobrania: kliknij tutaj