31
lip

Po wycofaniu projektu nowelizacji ustawy o lasach /druk 1089/, pod proces legislacji wprowadzono projekt rządowy ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ “Solidarność” poza krytyczną oceną wprowadzenia dalece ograniczonej formy konsultacji, wskazuje szereg niejednoznacznych a nawet kontrowersyjnych zapisów, które przedstawiamy w załączonej OPINII

Plik do pobrania: kliknij tutaj