17
maj

Wobec wielu braków i niedoprecyzowanych zapisów w projekcie zmiany ustawy, Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ “Solidarność” negatywnie ocenia projekt, uwypuklając jego szkodliwość z przyrodniczego oraz gospodarczego punktu widzenia, pogłębiającego także negatywne oddziaływanie na polskie lasy wdrażanej przez KU strategii bioróżnorodności 2030. Pełne stanowisko przedkładamy w formacie PDF

Plik do pobrania: kliknij tutaj