22
lut

W dniu 21 lutego 2024 r. zostało podjęte stanowisko przez przedstawicieli organizacji związkowych działających w Lasach Państwowych tj.:

  1. Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ “Solidarność”,
  2. Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ “Solidarność”,
  3. Krajowy Sekretariat Budownictwa, Drzewiarzy i Ochrony Środowiska NSZZ “Solidarność”-80,
  4. Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. Krajowa Sekcja Leśnictwa i Ochrony Środowiska Związku Zawodowego “Budowlani”,
  6. Związek Zawodowy Pracowników Technicznych Leśnictwa,

w sprawie dotychczasowych działań podejmowanych przez kierownictwo MKiŚ, a w szczególności decyzji z dnia 8 stycznia 2024 r. oraz zapowiedzi dalszych działań dotychczasowych ograniczania i wstrzymania gospodarki leśnej.

Oryginał podpisanego dokumentu dostępny do pobrania pod linkiem: https://solidarnosc.naukakodowania.pl/wp-content/uploads/2024/02/Stanowisko-z-dnia-21.02-1.pdf-1.pdf