30
sie

W dniu 26.07.2023 r.,


w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja pod nazwą „Polskie leśnictwo a ochrona przyrody – 100 lat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”, która została zainicjowana m. in. przez Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Niniejsza konferencja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy. Wzięli w niej udział m.in.: Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek, Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, Dyrektor Generalny LP Józef Kubica oraz przedstawiciele KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność”.


Konferencja miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi administracji rządowej na zagrożenia płynące ze strony Unii Europejskiej oraz rozpoczęcie wielkiej debaty na poziomie krajowym oraz europejskim na temat tego, na jakich zasadach będzie prowadzona gospodarka leśna oraz w jaki sposób państwo będzie miało wpływ na funkcjonowanie lasów od strony właścicielskiej, merytorycznej i ekologicznej.


Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik powitał przybyłych gości oraz rozpoczął konferencję. Moderatorami Konferencji byli Doradca Prezydenta Paweł Sałek oraz Przewodniczący KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność” Zbigniew Kuszlewicz. Kolejno Minister Środowiska i Klimatu – Anna Moskwa oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – Józef Kubica, wyrazili uznanie za trud i poświęcenie Leśników na przestrzeni 100 lat.


Pierwszy referat pod nazwą ”Polska przyroda a Europejski Zielony Ład. Strategia bioróżnorodności i leśna, wyzwania związane z ochroną ścisłą, krajowe plany odbudowy, konsekwencje”, został wygłoszony przez Małgorzatę Golińską – Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody.


Kolejny referat dotyczył „Sektora leśno-drzewnego w gospodarce narodowej – Wyzwania związane z rozporządzeniem LULUCF”, został zaprezentowany przez Edwarda Siarkę – Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa.

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej Jan Tabor wygłosił referat o nazwie „Lasy Państwowe a ochrona przyrody, działanie i finansowanie”.


Prof. Dr hab. Bogdan Brzeziecki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wygłosił referat pod nazwą „Ochrona ścisła: panaceum na leśne problemy?”.

Prof. Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wygłosił referat o nazwie „Zmiany klimatu i ich wpływ na lasy”.


Prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, przewodniczący Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN oraz Ekspert KSZNOŚiL zaprezentował swoje wystąpienie pod nazwą „Zrównoważone leśnictwo warunkiem zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego”.

Ostatnim prelegentem był dr Konrad Tomaszewski, Ekspert Krajowego Sekretariatu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, który poruszył tematykę o nazwie „Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – status, rola i zadania przedsiębiorcy”.


Zapis video z powyższej konferencji dostępny jest na portalu YouTube na kanale „Prezydent RP Andrzej Duda” pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=EAfaCMpPRY0

Pismo przewodnie dostępne do pobrania pod linkiem: https://solidarnosc.naukakodowania.pl/wp-content/uploads/2023/09/Konferencja-z-okazji-100–lecia-Lasow-Panstwowych-26.07.2023-r.pdf