24
paź

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” po spotkaniu z Premierem i przedstawicielami Rządu RP oceniła niedostatecznie gwarancję spełnienia naszych postulatów, którymi są:

– Powstrzymanie wzrostu cen energii

– Podniesienie wynagrodzeń w sferze finansów publicznych

– Przyjęcia ustawy dot. emerytur stażowych

W konsekwencji KK podjęła decyzję o zorganizowaniu manifestacji w Warszawie w dniu 17 listopada 2022 roku.