13
mar

Rodzące się jak grzyby po deszczu Unijne koncepcje, zmierzające do ograniczenia roli człowieka w przyrodzie, zapoczątkowane dalece kontrowersyjnymi pomysłami, publikowanymi obszernie także na naszej stronie, obudziły też Senat RP. W projekcie zmiany ustawy o lasach, powołując się nieprawnie do Konwencji z Aarhus, politycy opozycyjni planują uzyskać wpływ na prowadzoną przez PGL LP gospodarkę leśną, poprzez możliwość zaskarżania do sądu Planów Urządzania Lasów /PUL/. Prawo do udziału społeczeństwa w konsultacjach poprzedzających przyjęcie PUL, z których bardzo rzadko społeczeństwo korzysta, już nie wystarcza!

Załączamy obszerną opinię, która dobitnie obnaża szczególnie kwestie formalne.

Plik do pobrania: kliknij tutaj