13
cze

Po opublikowaniu pierwszego Stanowiska Krajowego Sekretariatu ZNOŚiL NSZZ “Solidarność”, przedstawiającego główne zarzuty do koncepcji unijnej Strategii Bioróżnorodności 2030, Zespół Ekspercko-Konsulracyjny opracował drugie opracowanie studialne. Tym razem przedstawiamy szczegółową analizę skutków społecznych i gospodarczych, będących nieuchronnym następstwem urzeczywistnienia w Polsce Strategii.

Załączamy pełną treść opracowania, którego lektura powinna zaniepokoić nawet zagorzałych zwolenników unijnej koncepcji.

Plik do pobrania:kliknij tutaj