08
lut

Od października 2020 roku trwa proces legislacyjny nad ustawą o Działach Administracji Rządowej /DAR/. W pierwszym projekcie zmiany ustawy / druk sejmowy 738 /, nowy dział leśnictwo i łowiectwo miał być włączony do resortu rolnictwa. Po zainicjowanym przez Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” spotkaniu z Prezydentem Andrzejem Dudą, doszło do zawetowania ustawy. To wydarzenie doprowadziło do kolejnego spotkania dyskusyjnego z Prezydentem RP oraz Premierem Mateuszem Morawieckim / 14.01.2021 r./, po którym ukazał się nowy projekt ustawy o DAR. W tym projekcie dział leśnictwa i łowiectwa nie podlega już nadzorowi Ministerstwu Rolnictwa, choć brak określenia w projekcie ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa, budzi nadal niepokój. Tak więc „piłka nadal w grze”.