14
lip

AKCJA PROTESTACYJNA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH PRZECIWKO ZMNIEJSZENIU O 10% OD 2007 r. WYNAGRODZEŃ PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA JANA SZYSZKO

ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEGO WYCOFANIA PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA JANA SZYSZKO PISMA DO PODLEGŁYCH JEDNOSTEK O OBNIŻENIU PŁAC O 10% PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEGO SEKRETARIATU ZASOBÓW NATURALNYCH OCHRONY ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” MAREK HEJMAN