25
kw.

Wywiad z Panem Markiem Hejmanem przewodniczącym KSZNOŚiL “SOLIDARNOŚĆ” w Tygodniku Solidarność nr 17 do pobrania: