18
mar

W Zakopanym odbyło się Szkolenie Rady Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ ” Solidarność”, odbyły się również obrady Rady Sekretariatu. Rada podjęła 5 uchwał i 4 stanowiska. Poniżej Komunikat Nr 2 oraz materiały do pobrania.