02
lut

Dnia 02.02.2006 r. – Warszawa w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie Sekcji Krajowej Pracowników Parków Narodowych z Ministrem Środowiska Janem Szyszko. Po spotkaniu z Panem Ministrem rozpoczęły się negocjacje w sprawie protokołu dodatkowego do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Parków Narodowych.