Prezydium Rady

 

Zbigniew Kuszlewicz - Przewodniczący

 • Jacek Cichocki – Z-ca Przewodniczącego
 • Ryszard Habryn – Z-ca Przewodniczącego
 • Krzysztof Wiśniecki – Z-ca Przewodniczącego
 • Maciej Mażul – Z-ca Przewodniczącego
 • Arkadiusz Kubiaczyk – Z-ca Przewodniczącego
 • Tomasz Matera – Skarbnik
 • Jerzy Błaszczyk – Sekretarz
 • Marcin Broda – Sekretarz
 • Piotr Słoka – Członek

Skład Rady

 

Zbigniew Kuszlewicz - Przewodniczący

 • Jacek Cichocki
 • Ryszard Habryn
 • Krzysztof Wiśniecki
 • Maciej Mażul
 • Arkadiusz Kubiaczyk
 • Tomasz Matera
 • Jerzy Błaszczyk
 • Marcin Broda
 • Piotr Słoka
 • Mariusz Zieliński
 • Jan Śniadek
 • Mieczysław Gomółka
 • Janusz Ziółkowski
 • Zbigniew Paczkowski
 

Komisja Rewizyjna

 

Robert Ciesielski - Przewodniczący

 • Robert Ciesielski – Przewodniczący
 • Tomasz Michnowicz – Z-ca przewodniczącego
 • Eugeniusz Stasik – Członek
 • Marek Włostowski – Członek
 • Ireneusz Zacharewicz – Członek