25
sty

W dniach 24-25 stycznia 2006 roku obradowała w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Członkowie Komisji Krajowej spotkali się z prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Januszem Kurtyką.