27
mar

List przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ “SOLIDARNOŚC” Janusza Śniadka do Ministra Środowiska Pana Jana Szyszko Komunikat Nr 3/03/06 w sprawie lustracji.