06
cze

Minister Środowiska Jan Szyszko w piśmie do Pana Jarosława Kaczyńskiego, przyznaje rację Markowi Hejmanowi przedstawiającemu w imieniu Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ “Solidarność:” bardzo krytyczne stanowisko w sprawie złej sytuacji w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Pisma do pobrania: