17
maj

W dniu 17.05.2006 r. przed przyjęciem porządku obrad KK, zostały zaprezentowane w obecności podprzeora Zakonu Paulinów, Sebastiana Mateckiego dary ołtarza (kielich mszalny i puszka na komunikanty), które w imieniu NSZZ Solidarność zamierzamy przekazać Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI.