By: Admin

Comments: 0

Opracowanie: Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ “Solidarność”

Plik do pobrania: kliknij tutaj

By: Admin

Comments: 0

W Gdańsku odbyło się posiedzenie:
-Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – Rady Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ “Solidarność”. Komunikat zostanie umieszczony po jego otrzymaniu.

By: Admin

Comments: 0

Protest Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ “Solidarność” oraz Sekcji Krajowej Pracowników Parków Narodowych NSZZ “Solidarność” przeciwko zamierzeniom Ministra Środowiska Jana Szyszko bezprawnemu zmniejszeniu od 2007 roku wynagrodzeń pracowników o 10 %. Dokumenty do pobrania Protest Gospodarki Wodnej, Protest Parków Narodowych, Decyzja Ministra Środowiska. Do Pana Premiera K. Marcinkiewicza , Do Pana Posła J. Kaczyńskiego

By: Admin

Comments: 0

Stanowisko Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ “Solidarność” w sprawie projektu obniżenia wynagrodzeń pracowników jednostek gospodarki wodnej Pana Jana Szyszko Ministra Środowiska Pismo do pobrania

By: Admin

Comments: 0

Minister Środowiska Jan Szyszko w piśmie do Pana Jarosława Kaczyńskiego, przyznaje rację Markowi Hejmanowi przedstawiającemu w imieniu Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ “Solidarność:” bardzo krytyczne stanowisko w sprawie złej sytuacji w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Pisma do pobrania:

By: Admin

Comments: 0

Zakopane 22, 23 maj 2006 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej. Podczas walnego zebrania wybrane zostały nowe władze sekcji, komunikat z walnego zebrania opublikowany zostanie po jego otrzymaniu.
Komunikat do pobrania Pismo do ministra do pobrania

By: Admin

Comments: 0

W dniu 17.05.2006 r. przed przyjęciem porządku obrad KK, zostały zaprezentowane w obecności podprzeora Zakonu Paulinów, Sebastiana Mateckiego dary ołtarza (kielich mszalny i puszka na komunikanty), które w imieniu NSZZ Solidarność zamierzamy przekazać Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI.

By: Admin

Comments: 0

Zakopane 24, 25 maj 2006 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Parków Narodowych. Podczas zebrania wybrane zostały nowe władze sekcji, protokół umieszczony zostanie po jego otrzymaniu. Komunikat do pobrania:

By: Admin

Comments: 0

Wywiad z Panem Markiem Hejmanem przewodniczącym KSZNOŚiL “SOLIDARNOŚĆ” w Tygodniku Solidarność nr 17 do pobrania:

By: Admin

Comments: 0

Dnia 21 kwietnia br. we Wrocławiu w Siedzibie RDLP Wrocław odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze MKK NSZZ “Solidarność”.