Od października 2020 roku trwa proces legislacyjny nad ustawą o Działach Administracji Rządowej /DAR/. W pierwszym projekcie zmiany ustawy / druk sejmowy 738 /, nowy dział leśnictwo i łowiectwo miał być włączony do resortu rolnictwa. Po zainicjowanym przez Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” spotkaniu z Prezydentem Andrzejem Dudą, doszło do zawetowania ustawy. To wydarzenie doprowadziło do kolejnego spotkania dyskusyjnego z Prezydentem RP oraz Premierem Mateuszem Morawieckim / 14.01.2021 r./, po którym ukazał się nowy projekt ustawy o DAR. W tym projekcie dział leśnictwa i łowiectwa nie podlega już nadzorowi Ministerstwu Rolnictwa, choć brak określenia w projekcie ministra właściwego do spraw leśnictwa i łowiectwa, budzi nadal niepokój. Tak więc „piłka nadal w grze”.

By: Admin

Comments: 0

Nowa Kadencja Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” 2010 – 2014 Nowym Przewodniczącym został Zbigniew Kuszlewicz z RDLP Szczecinek

By: Admin

Comments: 0

W dniach 22 i 23 sierpnia w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej. W drugim dniu obrad na posiedzenie przybył Pan Premier Jarosław Kaczyński wraz z Ministrem Przemysławem Gosiewskim. Na spotkaniu poruszano wiele spraw dotyczących środowisk pracowniczych. Przewodniczący Sekretariatu OŚZNiL Marek Hejman omówił sytuację w Resorcie Środowiska.

By: Admin

Comments: 0

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa po wyborach. Komunikat KSPL w załączeniu. Pismo do pobrania:

By: Admin

Comments: 0

W poniedziałek 31 lipca 2006 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, kierownictwo solidarności spotkało się z Panem Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Aktualną sytuację w Resorcie Środowiska i podległych ministerstwu jednostkach zreferował Przewodniczący Sekretariatu Marek Hejman.

By: Admin

Comments: 0

AKCJA PROTESTACYJNA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH PRZECIWKO ZMNIEJSZENIU O 10% OD 2007 r. WYNAGRODZEŃ PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA JANA SZYSZKO

ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEGO WYCOFANIA PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA JANA SZYSZKO PISMA DO PODLEGŁYCH JEDNOSTEK O OBNIŻENIU PŁAC O 10% PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEGO SEKRETARIATU ZASOBÓW NATURALNYCH OCHRONY ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” MAREK HEJMAN

By: Admin

Comments: 0

W dniu 14 lipca w Katowicach obradowała Rada Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ “Solidarność”