By: Admin

Comments: 0

Opracowanie: Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ “Solidarność”

Plik do pobrania: kliknij tutaj

By: Admin

Comments: 0

Nowa Kadencja Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” 2010 – 2014 Nowym Przewodniczącym został Zbigniew Kuszlewicz z RDLP Szczecinek

By: Admin

Comments: 0

W dniach 22 i 23 sierpnia w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej. W drugim dniu obrad na posiedzenie przybył Pan Premier Jarosław Kaczyński wraz z Ministrem Przemysławem Gosiewskim. Na spotkaniu poruszano wiele spraw dotyczących środowisk pracowniczych. Przewodniczący Sekretariatu OŚZNiL Marek Hejman omówił sytuację w Resorcie Środowiska.

By: Admin

Comments: 0

Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa po wyborach. Komunikat KSPL w załączeniu. Pismo do pobrania:

By: Admin

Comments: 0

W poniedziałek 31 lipca 2006 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, kierownictwo solidarności spotkało się z Panem Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim. Aktualną sytuację w Resorcie Środowiska i podległych ministerstwu jednostkach zreferował Przewodniczący Sekretariatu Marek Hejman.

By: Admin

Comments: 0

AKCJA PROTESTACYJNA PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH PRZECIWKO ZMNIEJSZENIU O 10% OD 2007 r. WYNAGRODZEŃ PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA JANA SZYSZKO

ŻĄDAMY NATYCHMIASTOWEGO WYCOFANIA PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA JANA SZYSZKO PISMA DO PODLEGŁYCH JEDNOSTEK O OBNIŻENIU PŁAC O 10% PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEGO SEKRETARIATU ZASOBÓW NATURALNYCH OCHRONY ŚRODOWISKA I LEŚNICTWA NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” MAREK HEJMAN

By: Admin

Comments: 0

W dniu 14 lipca w Katowicach obradowała Rada Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ “Solidarność”

By: Admin

Comments: 0

W Gdańsku odbyło się posiedzenie:
-Rady Krajowego Sekretariatu Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – Rady Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ “Solidarność”. Komunikat zostanie umieszczony po jego otrzymaniu.

By: Admin

Comments: 0

Protest Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ “Solidarność” oraz Sekcji Krajowej Pracowników Parków Narodowych NSZZ “Solidarność” przeciwko zamierzeniom Ministra Środowiska Jana Szyszko bezprawnemu zmniejszeniu od 2007 roku wynagrodzeń pracowników o 10 %. Dokumenty do pobrania Protest Gospodarki Wodnej, Protest Parków Narodowych, Decyzja Ministra Środowiska. Do Pana Premiera K. Marcinkiewicza , Do Pana Posła J. Kaczyńskiego

By: Admin

Comments: 0

Stanowisko Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ “Solidarność” w sprawie projektu obniżenia wynagrodzeń pracowników jednostek gospodarki wodnej Pana Jana Szyszko Ministra Środowiska Pismo do pobrania