18
mar

Przedstawiony zarys Komunikatu, posiadający niezwykle ogólnikowe, a zarazem populistyczne hasła, nie może być poddany wnikliwej ocenie.

Należy zgodzić się z teoriami zawartymi w przedstawionym tekście, że za chwilę rozpocznie się reakcja łańcuchowa i nie będzie już odwrotu. Tą reakcją łańcuchową będzie uruchomienie nieprzewidywalnego w nieodwracalne skutki społeczne, ekologiczne i gospodarcze, najbardziej niebezpiecznego eksperymentu ekologicznego w historii globu.

Histerycznie szybkie tempo wdrożenia Zielonego Ładu, oparte na czysto teoretycznych prognozach, poprzedzonych mikro obserwacjami w skali życia jednego czy dwóch pokoleń, forsowanych na zasadzie dyktatury zielonego ładu, są już na wstępie podważane przez większość środowisk naukowych. Wprowadzenie europejskiego zielonego ładu wymusi relokalizację przemysłu do krajów spoza UE, co w najlepszym wypadku zrównoważy dotychczasową emisję gazów cieplarnianych. Pozytywny efekt odnowy ekologicznej naszej planety można uzyskać jedynie poprzez włączanie do programu wysokoemisyjnych państw pozaunijnych, o czym zapomniano, bądź z wiadomych powodów pominięto!

Terapia naszej planety jest niezbędna, lecz nie na zasadzie terapii szokowej. Koncepcje UE związane z zielonym ładem muszą być prowadzone w sposób kontrolowany i globalny, z bieżącą analizą skutków oraz obligatoryjną ich weryfikacją.

Oryginalna wersja pisma, dostępna do pobrania pod linkiem: https://solidarnosc.naukakodowania.pl/wp-content/uploads/2024/03/Ocena-Komunikatu-KE-17.03.2024.pdf